19 Nisan 2016 Salı

Kur'an-ı Kerim Dinle-8KUR'AN-I KERİM DİNLE
NO
SURE ADI
Dinle
1 FÂTİHA SÛRESİ Dinle
2 BAKARA SÛRESİ Dinle
3 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ Dinle
4 NİSÂ SÛRESİ Dinle
5 MÂİDE SÛRESİ Dinle
6 EN'ÂM SÛRESİ Dinle
7 A'RÂF SÛRESİ Dinle
8 ENFÂL SÛRESİ Dinle
9 TEVBE SÛRESİ Dinle
10 YÛNUS SÛRESİ Dinle
11 HÛD SÛRESİ Dinle
12 YÛSUF SÛRESİ Dinle
13 RA'D SÛRESİ Dinle
14 İBRÂHİM SÛRESİ Dinle
15 HİCR SÛRESİ Dinle
16 NAHL SÛRESİDinle
17İSRÂ SÛRESİ Dinle
18KEHF SÛRESİ Dinle
19MERYEM SÛRESİ Dinle
20TÂ HÂ SÛRESİDinle
21ENBİYÂ SÛRESİ Dinle
22HAC SÛRESİ Dinle
23MÜ'MİNÛN SÛRESİ Dinle
24NÛR SÛRESİ Dinle
25FURKÂN SÛRESİ Dinle
26ŞU'ARÂ SÛRESİDinle
27NEML SÛRESİ Dinle
28KASAS SÛRESİDinle
29ANKEBÛT SÛRESİDinle
30RÛM SÛRESİDinle
31LOKMÂN SÛRESİDinle
32SECDE SÛRESİDinle
33AHZÂB SÛRESİDinle
34SEBE' SÛRESİDinle
35FÂTIR SÛRESİDinle
36YÂSÎN SÛRESİDinle
37SÂFFÂT SÛRESİDinle
38SÂD SÛRESİDinle
39ZÜMER SÛRESİDinle
40 MÜ'MİN SÛRESİ Dinle
41 FUSSİLET SÛRESİ Dinle
42 ŞÛRÂ SÛRESİ Dinle
43 ZUHRUF SÛRESİ Dinle
44 DUHÂN SÛRESİ Dinle
45 CÂSİYE SÛRESİ Dinle
46 AHKÂF SÛRESİ Dinle
47 MUHAMMED SÛRESİ Dinle
48 FETİH SÛRESİ Dinle
49 HUCURÂT SÛRESİ Dinle
50 KÂF SÛRESİ Dinle
51 ZÂRİYÂT SÛRESİ Dinle
52 TÛR SÛRESİ Dinle
53 NECM SÛRESİ Dinle
54 KAMER SÛRESİ Dinle
55 RAHMÂN SÛRESİ Dinle
56 VÂKI'A SÛRESİ Dinle
57 HADÎD SÛRESİ Dinle
58 MÜCÂDELE SÛRESİ Dinle
59 HAŞR SÛRESİ Dinle
60 MÜMTEHİNE SÛRESİ Dinle
61 SAFF SÛRESİ Dinle
62 CUM'A SÛRESİ Dinle
63 MÜNÂFİKÛN SÛRESİ Dinle
64 TEĞÂBUN SÛRESİ Dinle
65 TALÂK SÛRESİ Dinle
66 TAHRÎM SÛRESİ Dinle
67 MÜLK SÛRESİ Dinle
68 KALEM SÛRESİ Dinle
69 HÂKKA SÛRESİ Dinle
70 ME'ÂRİC SÛRESİ Dinle
71 NÛH SÛRESİ Dinle
72 CİN SÛRESİ Dinle
73 MÜZZEMMİL SÛRESİ Dinle
74 MÜDDESSİR SÛRESİ Dinle
75 KIYÂME SÛRESİ Dinle
76 İNSAN SÛRESİ Dinle
77 MÜRSELÂT SÛRESİ Dinle
78 NEBE' SÛRESİ Dinle
79 NÂZİ'ÂT SÛRESİ Dinle
80 ABESE SÛRESİ Dinle
81 TEKVÎR SÛRESİ Dinle
82 İNFİTÂR SÛRESİ Dinle
83 MUTAFFİFÎN SÛRESİ Dinle
84 İNŞİKÂK SÛRESİ Dinle
85 BÜRÛC SÛRESİ Dinle
86 TÂRIK SÛRESİ Dinle
87 A'LÂ SÛRESİ Dinle
88 ĞÂŞİYE SÛRESİ Dinle
89 FECR SÛRESİ Dinle
90 BELED SÛRESİ Dinle
91 ŞEMS SÛRESİ Dinle
92 LEYL SÛRESİ Dinle
93 DUHÂ SÛRESİ Dinle
94 İNŞİRÂH SÛRESİ Dinle
95 TÎN SÛRESİ Dinle
96 ALÂK SÛRESİ Dinle
97 KADR SÛRESİ Dinle
98 BEYYİNE SÛRESİ Dinle
99 ZİLZÂL SÛRESİ Dinle
100 ÂDİYÂT SÛRESİ Dinle
101 KÂRİ'A SÛRESİ Dinle
102 TEKÂSÜR SÛRESİ Dinle
103 ASR SÛRESİ Dinle
104 HÜMEZE SÛRESİ Dinle
105 FÎL SÛRESİ Dinle
106 KUREYŞ SÛRESİ Dinle
107 MÂ'ÛN SÛRESİ Dinle
108 KEVSER SÛRESİ Dinle
109 KÂFİRÛN SÛRESİ Dinle
110 NASR SÛRESİ Dinle
111 TEBBET SÛRESİ Dinle
112 İHLÂS SÛRESİ Dinle
113 FELÂK SÛRESİ Dinle
114 NÂS SÛRESİ Dinle
UÇAN Blogları

Hiç yorum yok: